Index

FRILANDSSERVICE AS

Orgnr: 877190072

mobil: 91111501
adresse: Kotsøy

id

57936

organisasjonsnummer

877190072

navn

FRILANDSSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-29

naeringskode1

{"kode": "63.910", "beskrivelse": "Nyhetsbyråer"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kotsøy"], "kommune": "MIDTRE GAULDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SINGSÅS", "postnummer": "7387", "kommunenummer": "5027"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877190072

navn

FRILANDSSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kotsøy

forradrpostnr

7387

forradrpoststed

SINGSÅS

forradrkommnr

5027

forradrkommnavn

MIDTRE GAULDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

63.910

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.01.1997

stiftelsesdato

14.01.1997

tlf

tlf_mobil

91111501

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

18.01.2014

regnskap

regnskap #0

orgnr

877190072

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2286897, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 491999, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 35500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 456499}}, "journalnr": "2021316105", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877190072"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 336059, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 236059}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 155940, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 155940}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 491999}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 83629, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1116615}, "driftsresultat": 107385, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1224000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 117, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 137}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 20}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 107502}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 899346912 [navn] => FRILANDSSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-01-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "63.910", "beskrivelse": "Nyhetsbyru00e5er"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 877190072 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kotsu00f8y"], "kommune": "MIDTRE GAULDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SINGSu00c5S", "postnummer": "7387", "kommunenummer": "5027"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?