Index

FRISK-SENTRALEN AS

Orgnr: 922030936

adresse: Brann Stadion, Kniksens plass 1

id

362889

organisasjonsnummer

922030936

navn

FRISK-SENTRALEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "86.904", "beskrivelse": "Annen forebyggende helsetjeneste"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brann Stadion", "Kniksens plass 1"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5063", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

922030936

navn

FRISK-SENTRALEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brann Stadion Kniksens plass 1

forradrpostnr

5063

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

86.904

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.01.2019

stiftelsesdato

11.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

922030936

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2058505, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11487964, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 11374712}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 113253}}, "journalnr": "2020808477", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922030936"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9398582, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 11224430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1825848}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2089383, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2089383}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11487964}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1825848, "totalresultat": -1825848, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1910251}, "driftsresultat": -1824439, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 85811}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1409, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 22}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1431}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1825848}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922121605 [navn] => FRISK-SENTRALEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.904", "beskrivelse": "Annen forebyggende helsetjeneste"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 922030936 [oppstartsdato] => 2018-12-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brann Stadion", "Kniksens plass 1"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5063", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?