Index

FRISØRVERDEN AS

Orgnr: 812209302

adresse: Hauggata 4

id

1579

organisasjonsnummer

812209302

navn

FRISØRVERDEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hauggata 4"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6509", "kommunenummer": "1505"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-03

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Pilotveien 2"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6517", "kommunenummer": "1505"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812209302

navn

FRISØRVERDEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hauggata 4

forradrpostnr

6509

forradrpoststed

KRISTIANSUND N

forradrkommnr

1505

forradrkommnavn

KRISTIANSUND

forradrland

Norge

postadresse

Pilotveien 2

ppostnr

6517

ppoststed

KRISTIANSUND N

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.07.2013

stiftelsesdato

03.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812209302

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2223955, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 871595, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 26922}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 844673}}, "journalnr": "2021116602", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812209302"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 0}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 841595, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 841595}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 871595}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 429857, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1498232}, "driftsresultat": 550880, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2049113}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 213, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 213}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 551094}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812246682 [navn] => FRISØRVERDEN AS AVD KRISTIANSUND [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 812209302 [oppstartsdato] => 2013-07-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hauggata 4"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6509", "kommunenummer": "1505"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Pilotveien 2"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6517", "kommunenummer": "1505"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 926895362 [navn] => FRISØRVERDEN AS AVD AVERØYA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-04-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812209302 [oppstartsdato] => 2021-05-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Averu00f8yveien 24"], "kommune": "AVERu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "AVERu00d8Y", "postnummer": "6530", "kommunenummer": "1554"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Pilotveien 2"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6517", "kommunenummer": "1505"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?