Index

FRODE BARSTAD AS

Orgnr: 812179942

mobil: 959 39 184
adresse: Sævik

id

1496

organisasjonsnummer

812179942

navn

FRODE BARSTAD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sævik"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "SPILLUM", "postnummer": "7820", "kommunenummer": "5007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812179942

navn

FRODE BARSTAD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sævik

forradrpostnr

7820

forradrpoststed

SPILLUM

forradrkommnr

5007

forradrkommnavn

NAMSOS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.07.2013

stiftelsesdato

20.06.2013

tlf

tlf_mobil

959 39 184

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812179942

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2130807, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 116770, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 79538}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 37232}}, "journalnr": "2020884146", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812179942"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 46345, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 175268}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -128923}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 70424, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 70424}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 116770}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -55644, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 163677}, "driftsresultat": -70721, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 92956}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -613, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2435}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3048}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -71334}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 894323752 [navn] => FRODE BARSTAD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-07-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812179942 [oppstartsdato] => 2009-06-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00e6vik"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "SPILLUM", "postnummer": "7820", "kommunenummer": "5007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?