Index

FROLAND VERK AS

Orgnr: 811853372

id

761

organisasjonsnummer

811853372

navn

FROLAND VERK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "02.200", "beskrivelse": "Avvirkning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "FROLAND", "landkode": "NO", "poststed": "FROLANDS VERK", "postnummer": "4827", "kommunenummer": "4214"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1952-01-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 37"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4661", "kommunenummer": "4204"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811853372

navn

FROLAND VERK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

4827

forradrpoststed

FROLANDS VERK

forradrkommnr

4214

forradrkommnavn

FROLAND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 37

ppostnr

4661

ppoststed

KRISTIANSAND S

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

02.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

10.01.1952

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811853372

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2514905, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12517926, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12189791}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 328135}}, "journalnr": "2021485424", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811853372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12500029, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 12500029}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 17897, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 17897}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12517926}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -161658, "totalresultat": -161658, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 273943}, "driftsresultat": -209175, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 64768}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2219, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4043}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1824}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -206957}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971691069 [navn] => FROLAND VERK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "02.200", "beskrivelse": "Avvirkning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811853372 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "FROLAND", "landkode": "NO", "poststed": "FROLANDS VERK", "postnummer": "4827", "kommunenummer": "4214"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 37"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4661", "kommunenummer": "4204"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?