Index

FRONTLINE DRIFT AS

Orgnr: 870898932

adresse: Svenskeberget 38

id

54074

organisasjonsnummer

870898932

navn

FRONTLINE DRIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Svenskeberget 38"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1727", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-03-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

870898932

navn

FRONTLINE DRIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Svenskeberget 38

forradrpostnr

1727

forradrpoststed

SARPSBORG

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

01.03.1994

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

870898932

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2413699, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 25739957, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4420121}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 21319836}}, "journalnr": "2021378756", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870898932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 19031508, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1332954}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 17698554}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6708449, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4415715}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2292734}}, "sumEgenkapitalGjeld": 25739957}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 9404886, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 52274676}, "driftsresultat": 10819724, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 63094400}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 964232, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1021644}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 57412}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 11783956}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998279054 [navn] => FRONTLINE DRIFT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-04-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 870898932 [oppstartsdato] => 2012-04-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Svenskeberget 38"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1727", "kommunenummer": "3003"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?