Index

FRONTLINE INVEST AS

Orgnr: 815188462

mobil: 910 00 001
adresse: Bakkeliveien 9

id

7991

organisasjonsnummer

815188462

navn

FRONTLINE INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-31

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bakkeliveien 9"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1710", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815188462

navn

FRONTLINE INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bakkeliveien 9

forradrpostnr

1710

forradrpoststed

SARPSBORG

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

31.03.2015

stiftelsesdato

02.03.2015

tlf

tlf_mobil

910 00 001

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815188462

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2021437, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1549890, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 750000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 799890}}, "journalnr": "2020762398", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815188462"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -94409, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -124409}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1644299, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1644299}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1549890}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -17520, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17312}, "driftsresultat": -17312, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -208, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 208}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -17520}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915191886 [navn] => FRONTLINE INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815188462 [oppstartsdato] => 2015-03-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bakkeliveien 9"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1710", "kommunenummer": "3003"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?