Index

FROST CO-INVESTOR II AS

Orgnr: 819060312

adresse: v/UNION Eiendomkapital AS, Bolette brygge 1

id

17613

organisasjonsnummer

819060312

navn

FROST CO-INVESTOR II AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-30

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/UNION Eiendomkapital AS", "Bolette brygge 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0252", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/UNION Eiendomskapital AS", "Postboks 1715 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0121", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819060312

navn

FROST CO-INVESTOR II AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

v/UNION Eiendomkapital AS Bolette brygge 1

forradrpostnr

0252

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

v/UNION Eiendomskapital AS Postboks 1715 Vika

ppostnr

0121

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.05.2017

stiftelsesdato

12.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819060312

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 45460, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 25933557, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 24408843}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1524714}}, "journalnr": "2021171049", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819060312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 25883557, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 662166}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 25221391}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 50000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 50000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 25933557}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "IFRS"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1012334, "totalresultat": 1012334, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 39100}, "driftsresultat": -39100, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1051434, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1051434}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1012334}}]

Reserver mot visning?