Index

FROVÅGBRYGGA AS

Orgnr: 818709412

adresse: Dragøyveien 17

id

16653

organisasjonsnummer

818709412

navn

FROVÅGBRYGGA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "55.202", "beskrivelse": "Drift av ferieleiligheter"}

antallAnsatte

41

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dragøyveien 17"], "kommune": "SENJA", "landkode": "NO", "poststed": "STONGLANDSEIDET", "postnummer": "9392", "kommunenummer": "5421"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818709412

navn

FROVÅGBRYGGA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dragøyveien 17

forradrpostnr

9392

forradrpoststed

STONGLANDSEIDET

forradrkommnr

5421

forradrkommnavn

SENJA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

55.202

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.03.2017

stiftelsesdato

20.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

41

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818709412

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2561277, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 26574724, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 23938234}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2636490}}, "journalnr": "2021544072", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818709412"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6075433, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4830170}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1245263}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 20499291, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 968347}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 19530944}}, "sumEgenkapitalGjeld": 26574724}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1071589, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5812267}, "driftsresultat": 1636104, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7448371}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -544347, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1049}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 545396}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1091757}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993875899 [navn] => SENJA FJORDHOTELL [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-03-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "55.202", "beskrivelse": "Drift av ferieleiligheter"} [antallAnsatte] => 41 [overordnetEnhet] => 818709412 [oppstartsdato] => 2009-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dragu00f8yveien 17"], "kommune": "SENJA", "landkode": "NO", "poststed": "STONGLANDSEIDET", "postnummer": "9392", "kommunenummer": "5421"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-02-20 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?