Index

FRØY PANORAMA AS

Orgnr: 919129336

adresse: Engelsvollvegen 264

id

274055

organisasjonsnummer

919129336

navn

FRØY PANORAMA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-14

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Engelsvollvegen 264"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPP STASJON", "postnummer": "4353", "kommunenummer": "1120"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919129336

navn

FRØY PANORAMA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Engelsvollvegen 264

forradrpostnr

4353

forradrpoststed

KLEPP STASJON

forradrkommnr

1120

forradrkommnavn

KLEPP

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.06.2017

stiftelsesdato

03.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919129336

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2411059, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7082036, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6804219}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 277817}}, "journalnr": "2021456547", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919129336"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 926416, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1330000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -403584}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6155620, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5620}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6150000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7082036}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -70678, "totalresultat": -70678, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 31849}, "driftsresultat": 151151, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 183000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -221828, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3734}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 225562}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -70678}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919213213 [navn] => FRØY PANORAMA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 919129336 [oppstartsdato] => 2017-05-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Engelsvollvegen 264"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPP STASJON", "postnummer": "4353", "kommunenummer": "1120"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?