Index

FRØY REDERI AS

Orgnr: 811548022

tlf: 30 10 11 01
adresse: Siholmen 34

id

73

organisasjonsnummer

811548022

navn

FRØY REDERI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "50.202", "beskrivelse": "Innenriks sjøfart med gods"}

antallAnsatte

78

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Siholmen 34"], "kommune": "FRØYA", "landkode": "NO", "poststed": "SISTRANDA", "postnummer": "7260", "kommunenummer": "5014"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811548022

navn

FRØY REDERI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Siholmen 34

forradrpostnr

7260

forradrpoststed

SISTRANDA

forradrkommnr

5014

forradrkommnavn

FRØYA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

50.202

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.02.2013

stiftelsesdato

06.02.2013

tlf

30 10 11 01

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

78

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811548022

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1701202, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1030860770, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 934237793}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 96622977}}, "journalnr": "2020421584", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811548022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 314169147, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 98647502}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 215521644}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 716691624, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 72509750}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 644181874}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1030860770}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 100122165, "totalresultat": 100122165, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 220687678}, "driftsresultat": 123791220, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 344478898}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -23669055, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 749908}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 24418963}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 100122165}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911626675 [navn] => FRØY REDERI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-02-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "50.202", "beskrivelse": "Innenriks sju00f8fart med gods"} [antallAnsatte] => 78 [overordnetEnhet] => 811548022 [oppstartsdato] => 2013-02-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Siholmen 34"], "kommune": "FRu00d8YA", "landkode": "NO", "poststed": "SISTRANDA", "postnummer": "7260", "kommunenummer": "5014"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?