Index

FRYA STAV & LAFT AS

Orgnr: 814586782

mobil: 958 83 888
adresse: Midtvegen 15

id

6728

organisasjonsnummer

814586782

navn

FRYA STAV & LAFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-12-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Midtvegen 15"], "kommune": "SØR-FRON", "landkode": "NO", "poststed": "SØR-FRON", "postnummer": "2647", "kommunenummer": "3438"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-11-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814586782

navn

FRYA STAV & LAFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Midtvegen 15

forradrpostnr

2647

forradrpoststed

SØR-FRON

forradrkommnr

3438

forradrkommnavn

SØR-FRON

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.12.2014

stiftelsesdato

21.11.2014

tlf

tlf_mobil

958 83 888

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.02.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

814586782

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2322165, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1523637, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1122290}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 401347}}, "journalnr": "2021370216", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814586782"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 290145, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 260145}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1233492, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 509136}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 724356}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1523637}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 128079, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1021002}, "driftsresultat": 207670, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1228672}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -43466, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 60}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 43526}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 164204}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972923273 [navn] => FRYA STAV & LAFT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 814586782 [oppstartsdato] => 1993-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "Su00d8R-FRON", "landkode": "NO", "poststed": "Su00d8R-FRON", "postnummer": "2647", "kommunenummer": "3438"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?