Index

FRYDENSBORG GÅRD HOLDING AS

Orgnr: 815458842

mobil: 982 07 160
adresse: Frydensborgbakken 2

id

8615

organisasjonsnummer

815458842

navn

FRYDENSBORG GÅRD HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-01

naeringskode1

{"kode": "88.911", "beskrivelse": "Barnehager"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Frydensborgbakken 2"], "kommune": "KRAGERØ", "landkode": "NO", "poststed": "KRAGERØ", "postnummer": "3770", "kommunenummer": "3814"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-01

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815458842

navn

FRYDENSBORG GÅRD HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Frydensborgbakken 2

forradrpostnr

3770

forradrpoststed

KRAGERØ

forradrkommnr

3814

forradrkommnavn

KRAGERØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

88.911

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.06.2015

stiftelsesdato

01.03.2015

tlf

tlf_mobil

982 07 160

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815458842

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1901982, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 106123, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 31016}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 75107}}, "journalnr": "2020637471", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815458842"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 106122, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 70000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 36122}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 106123}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3883, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5005}, "driftsresultat": -5005, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 27, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 27}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4978}}]

Reserver mot visning?