Index

FRYSJAPARKEN UTVIKLING AS

Orgnr: 812119052

adresse: c/o Stor-Oslo Eiendom AS, Dronning Eufemias gate 16

id

1365

organisasjonsnummer

812119052

navn

FRYSJAPARKEN UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Stor-Oslo Eiendom AS", "Dronning Eufemias gate 16"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0191", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812119052

navn

FRYSJAPARKEN UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Stor-Oslo Eiendom AS Dronning Eufemias gate 16

forradrpostnr

0191

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.06.2013

stiftelsesdato

16.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812119052

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 17434, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 866120762, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 811036669}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 55084092}}, "journalnr": "2021142497", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812119052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 310468027, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 310468027}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 555652736, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 244548509}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 311104227}}, "sumEgenkapitalGjeld": 866120762}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 204827310, "totalresultat": 204827310, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5646569}, "driftsresultat": -5646569, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 217476452, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 234221330}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 16744878}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 211829884}}]

Reserver mot visning?