Index

FSS SOLUTIONS AS

Orgnr: 815104242

adresse: Torkel Lendes veg 4C

id

7799

organisasjonsnummer

815104242

navn

FSS SOLUTIONS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torkel Lendes veg 4C"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4345", "kommunenummer": "1121"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815104242

navn

FSS SOLUTIONS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Torkel Lendes veg 4C

forradrpostnr

4345

forradrpoststed

BRYNE

forradrkommnr

1121

forradrkommnavn

TIME

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.2015

stiftelsesdato

06.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

17.08.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815104242

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2221793, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 76006, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 76006}}, "journalnr": "2021114438", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815104242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 48238, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 18238}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 27767, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 27767}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 76006}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -8907, "totalresultat": -8907, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 261395}, "driftsresultat": -9065, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 252331}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 157, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 157}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -8907}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915123880 [navn] => FSS SOLUTIONS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-03-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815104242 [oppstartsdato] => 2015-03-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torkel Lendes veg 4C"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4345", "kommunenummer": "1121"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?