Index

FUGLENE AS

https://www.fuglene.no

Orgnr: 812159372

webside: www.fuglene.no
adresse: Møllergata 9

id

1425

organisasjonsnummer

812159372

navn

FUGLENE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Møllergata 9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0179", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-14

hjemmeside

www.fuglene.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812159372

navn

FUGLENE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Møllergata 9

forradrpostnr

0179

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

59.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.07.2013

stiftelsesdato

14.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

www.fuglene.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812159372

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2184275, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6250361, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 345419}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5904941}}, "journalnr": "2020930770", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812159372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -243820, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -273820}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6494181, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6494181}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6250361}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -363938, "totalresultat": -363938, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1963581}, "driftsresultat": -291948, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1671633}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -71990, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 665}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 72656}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -363938}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912167607 [navn] => FUGLENE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 812159372 [oppstartsdato] => 2013-05-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Mu00f8llergata 9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0179", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.fuglene.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?