Index

FULLT FOKUS AS

Orgnr: 919127651

adresse: c/o Svein Håvar Korshavn, Tranberglia 16

id

274015

organisasjonsnummer

919127651

navn

FULLT FOKUS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-13

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Svein Håvar Korshavn", "Tranberglia 16"], "kommune": "GJØVIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJØVIK", "postnummer": "2819", "kommunenummer": "3407"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919127651

navn

FULLT FOKUS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Svein Håvar Korshavn Tranberglia 16

forradrpostnr

2819

forradrpoststed

GJØVIK

forradrkommnr

3407

forradrkommnavn

GJØVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.06.2017

stiftelsesdato

23.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919127651

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2328223, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1710375, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3065775}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": -1355400}}, "journalnr": "2021383226", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919127651"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 38288, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8288}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1672087, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 116507}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1555580}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1710375}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 18038, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 294103}, "driftsresultat": 129897, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 424000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -111859, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 19920}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 131779}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 18038}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919208821 [navn] => FULLT FOKUS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 919127651 [oppstartsdato] => 2017-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Svein Hu00e5var Korshavn", "Tranberglia 16"], "kommune": "GJu00d8VIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJu00d8VIK", "postnummer": "2819", "kommunenummer": "3407"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?