Index

FULTRON AS

Orgnr: 815443942

adresse: Kværnerveien 5

id

8570

organisasjonsnummer

815443942

navn

FULTRON AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-08-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyråer"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kværnerveien 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0192", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-08-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815443942

navn

FULTRON AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kværnerveien 5

forradrpostnr

0192

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

73.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.08.2015

stiftelsesdato

04.08.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.03.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815443942

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 66542, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8098852, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 500000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7598852}}, "journalnr": "2021188889", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815443942"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1138360, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1038360}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6960492, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6960492}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8098852}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2900032, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3073400}, "driftsresultat": 3676600, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6750000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 32704, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 41610}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8906}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3709304}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915840949 [navn] => FULTRON AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-08-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyru00e5er"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815443942 [oppstartsdato] => 2015-08-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kvu00e6rnerveien 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0192", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?