Index

FUNDAMENTERING HOLDING AS

Orgnr: 812092022

adresse: Kanalveien 105B

id

1288

organisasjonsnummer

812092022

navn

FUNDAMENTERING HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-19

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kanalveien 105B"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5068", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 3 Kristianborg"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5822", "kommunenummer": "4601"}

naeringskode2

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812092022

navn

FUNDAMENTERING HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kanalveien 105B

forradrpostnr

5068

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 3 Kristianborg

ppostnr

5822

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.200

nkode2

00.000

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.06.2013

stiftelsesdato

10.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812092022

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 21562, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 58732295, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 51732295}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7000000}}, "journalnr": "2021145446", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812092022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 44984560, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 9706007}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 35278552}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13747735, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7000000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6747735}}, "sumEgenkapitalGjeld": 58732295}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 7384325, "totalresultat": 7384325, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 72326}, "driftsresultat": -72326, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7456650, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7621360}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 164710}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7384325}}]

Reserver mot visning?