Index

FURULI SKOGSDRIFT AS

Orgnr: 811759112

mobil: 906 90 833
adresse: Plassmoen 195

id

533

organisasjonsnummer

811759112

navn

FURULI SKOGSDRIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "02.400", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet skogbruk"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Plassmoen 195"], "kommune": "ALVDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ALVDAL", "postnummer": "2560", "kommunenummer": "3428"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811759112

navn

FURULI SKOGSDRIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Plassmoen 195

forradrpostnr

2560

forradrpoststed

ALVDAL

forradrkommnr

3428

forradrkommnavn

ALVDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

02.400

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.04.2013

stiftelsesdato

01.01.2013

tlf

tlf_mobil

906 90 833

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

15.11.2014

regnskap

regnskap #0

orgnr

811759112

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 30380, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4579617, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2344229}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2235388}}, "journalnr": "2021155347", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811759112"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3619085, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 400000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3219085}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 960532, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 382446}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 578086}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4579617}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 379796, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2004436}, "driftsresultat": 501105, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2505540}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -14117, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10217}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 24334}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 486988}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912344908 [navn] => FURULI SKOGSDRIFT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "02.400", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet skogbruk"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811759112 [oppstartsdato] => 2013-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Plassmoen 195"], "kommune": "ALVDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ALVDAL", "postnummer": "2560", "kommunenummer": "3428"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?