Index

FURUNES INVEST AS

Orgnr: 818784872

adresse: Naustanvegen 16A

id

16894

organisasjonsnummer

818784872

navn

FURUNES INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-29

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Naustanvegen 16A"], "kommune": "MALVIK", "landkode": "NO", "poststed": "VIKHAMMER", "postnummer": "7560", "kommunenummer": "5031"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818784872

navn

FURUNES INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Naustanvegen 16A

forradrpostnr

7560

forradrpoststed

VIKHAMMER

forradrkommnr

5031

forradrkommnavn

MALVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.03.2017

stiftelsesdato

03.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818784872

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2326305, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 284202, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1566}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 282636}}, "journalnr": "2021377478", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818784872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 267989, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 243559}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 16213, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 16213}}, "sumEgenkapitalGjeld": 284202}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 240967, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1814}, "driftsresultat": -1814, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 244089, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 247439}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3350}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 242275}}]

Reserver mot visning?