Index

FUSA CATERING AS

Orgnr: 812547372

mobil: 47399986
adresse: Tveit

id

2316

organisasjonsnummer

812547372

navn

FUSA CATERING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tveit"], "kommune": "BJØRNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "BALDERSHEIM", "postnummer": "5647", "kommunenummer": "4624"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812547372

navn

FUSA CATERING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tveit

forradrpostnr

5647

forradrpoststed

BALDERSHEIM

forradrkommnr

4624

forradrkommnavn

BJØRNAFJORDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.10.2013

stiftelsesdato

15.07.2013

tlf

tlf_mobil

47399986

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812547372

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1987147, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 241172, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 241172}}, "journalnr": "2020732926", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812547372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 148304, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 118304}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 92868, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 92868}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 241172}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 74240, "totalresultat": 74240, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 811178}, "driftsresultat": 80168, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 891346}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -483, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 30}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 513}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 79685}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 992677511 [navn] => FUSA CATERING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-05-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812547372 [oppstartsdato] => 2008-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tveit"], "kommune": "BJu00d8RNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "BALDERSHEIM", "postnummer": "5647", "kommunenummer": "4624"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-10-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?