Index

Fusa Mekaniske Industri AS

https://www.fusamek.no

Orgnr: 811888672

tlf: 56 58 12 59
mobil: 93228324
webside: www.fusamek.no
adresse: Svaneneset 40

id

860

organisasjonsnummer

811888672

navn

Fusa Mekaniske Industri AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "25.620", "beskrivelse": "Bearbeiding av metaller"}

antallAnsatte

23

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Svaneneset 40"], "kommune": "BJØRNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "EIKELANDSOSEN", "postnummer": "5640", "kommunenummer": "4624"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1978-12-29

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "BJØRNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "EIKELANDSOSEN", "postnummer": "5640", "kommunenummer": "4624"}

hjemmeside

www.fusamek.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811888672

navn

Fusa Mekaniske Industri AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Svaneneset 40

forradrpostnr

5640

forradrpoststed

EIKELANDSOSEN

forradrkommnr

4624

forradrkommnavn

BJØRNAFJORDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

5640

ppoststed

EIKELANDSOSEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

25.620

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

29.12.1978

tlf

56 58 12 59

tlf_mobil

93228324

url

www.fusamek.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

23

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811888672

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2483025, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9210127, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1980282}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7229845}}, "journalnr": "2021449975", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811888672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5544245, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5444245}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3665882, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3665882}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9210127}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -517446, "totalresultat": -517446, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15212090}, "driftsresultat": -605247, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 14606843}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 10049, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 17227}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7178}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -595198}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971955686 [navn] => FUSA MEKANISKE INDUSTRI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "25.620", "beskrivelse": "Bearbeiding av metaller"} [antallAnsatte] => 23 [overordnetEnhet] => 811888672 [oppstartsdato] => 1979-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Svaneneset 40"], "kommune": "BJu00d8RNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "EIKELANDSOSEN", "postnummer": "5640", "kommunenummer": "4624"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "BJu00d8RNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "EIKELANDSOSEN", "postnummer": "5640", "kommunenummer": "4624"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?