Index

FUSA TAXISENTRAL AS

Orgnr: 819291942

adresse: Torsneset 8

id

18208

organisasjonsnummer

819291942

navn

FUSA TAXISENTRAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-08-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "52.214", "beskrivelse": "Drift av taxisentraler og annen formidling av persontransport"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torsneset 8"], "kommune": "BJØRNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "EIKELANDSOSEN", "postnummer": "5640", "kommunenummer": "4624"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819291942

navn

FUSA TAXISENTRAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Torsneset 8

forradrpostnr

5640

forradrpoststed

EIKELANDSOSEN

forradrkommnr

4624

forradrkommnavn

BJØRNAFJORDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

52.214

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.08.2017

stiftelsesdato

26.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819291942

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2369569, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 315164, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 315164}}, "journalnr": "2021309372", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819291942"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 175152, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 115152}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 140012, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 140012}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 315164}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 60548, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3234461}, "driftsresultat": 73239, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3307700}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 505, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 505}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 73744}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 982471206 [navn] => FUSA TAXISENTRAL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-10-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.214", "beskrivelse": "Drift av taxisentraler og annen formidling av persontransport"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819291942 [oppstartsdato] => 2000-09-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torsneset 8"], "kommune": "BJu00d8RNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "EIKELANDSOSEN", "postnummer": "5640", "kommunenummer": "4624"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-06-26 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?