Index

FUTURE MEDIA GROUP AS

https://www.framtidsmedia.no

Orgnr: 816311322

webside: www.framtidsmedia.no
adresse: Kristian IVs gate 13

id

10665

organisasjonsnummer

816311322

navn

FUTURE MEDIA GROUP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-11-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyråer"}

antallAnsatte

22

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kristian IVs gate 13"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0164", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-18

hjemmeside

www.framtidsmedia.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

816311322

navn

FUTURE MEDIA GROUP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kristian IVs gate 13

forradrpostnr

0164

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

73.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.11.2015

stiftelsesdato

18.09.2015

tlf

tlf_mobil

url

www.framtidsmedia.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

22

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

816311322

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2550613, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5217980, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 768927}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4449053}}, "journalnr": "2021530748", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "816311322"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2808272, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20900}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2829172}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8026252, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5086427}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2939825}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5217980}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1581412, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 20354572}, "driftsresultat": 1073815, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 21428387}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -162115, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 17715}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 179830}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 911700}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916324030 [navn] => FUTURE MEDIA GROUP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-12-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyru00e5er"} [antallAnsatte] => 22 [overordnetEnhet] => 816311322 [oppstartsdato] => 2015-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kristian IVs gate 13"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0164", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.framtidsmedia.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?