Index

FUTUREBOARDS AS

https://www.futureboards.no

Orgnr: 819322252

mobil: 91 78 94 35
webside: www.futureboards.no
adresse: Slemdalsveien 70B

id

18313

organisasjonsnummer

819322252

navn

FUTUREBOARDS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Slemdalsveien 70B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0370", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-15

hjemmeside

www.futureboards.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819322252

navn

FUTUREBOARDS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Slemdalsveien 70B

forradrpostnr

0370

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.07.2017

stiftelsesdato

15.06.2017

tlf

tlf_mobil

91 78 94 35

url

www.futureboards.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.05.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

819322252

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2456631, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 351221, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 351221}}, "journalnr": "2021499756", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819322252"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 69213, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 44783}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 282008, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 282008}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 351221}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 25712, "totalresultat": 25712, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 448800}, "driftsresultat": 35508, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 484308}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 66, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 113}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 46}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 35574}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 814676412 [navn] => FUTUREBOARDS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819322252 [oppstartsdato] => 2013-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Slemdalsveien 70B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0370", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.futureboards.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-06-15 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?