Index

FUTURISTIC BRANDS AS

Orgnr: 822301312

adresse: Tveterveien 46

id

27647

organisasjonsnummer

822301312

navn

FUTURISTIC BRANDS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.390", "beskrivelse": "Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tveterveien 46"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HASLUM", "postnummer": "1344", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-02-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822301312

navn

FUTURISTIC BRANDS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tveterveien 46

forradrpostnr

1344

forradrpoststed

HASLUM

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.390

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.02.2019

stiftelsesdato

20.02.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.04.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

822301312

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2179047, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 424204, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6696}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 417508}}, "journalnr": "2020934726", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822301312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -16872, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -46872}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 441076, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 441076}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 424204}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-02-20", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -46872, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 53557}, "driftsresultat": -53557, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -10, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 60}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 70}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -53568}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 822328822 [navn] => FUTURISTIC BRANDS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.390", "beskrivelse": "Engroshandel med bredt utvalg av nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 822301312 [oppstartsdato] => 2019-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tveterveien 46"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "HASLUM", "postnummer": "1344", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?