Index

FVF AS

Orgnr: 819289522

adresse: Storlavika 7

id

18200

organisasjonsnummer

819289522

navn

FVF AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengjøring av bygninger"}

antallAnsatte

26

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storlavika 7"], "kommune": "FLATANGER", "landkode": "NO", "poststed": "FLATANGER", "postnummer": "7770", "kommunenummer": "5049"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819289522

navn

FVF AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storlavika 7

forradrpostnr

7770

forradrpoststed

FLATANGER

forradrkommnr

5049

forradrkommnavn

FLATANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.07.2017

stiftelsesdato

23.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

26

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819289522

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2590975, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1012137, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 202420}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 809717}}, "journalnr": "2021609064", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819289522"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 41104, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11104}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 971032, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 821550}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 149482}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1012137}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 99088, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3659131}, "driftsresultat": 150475, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3809607}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -23074, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 488}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 23563}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 127401}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911785803 [navn] => FVF AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 26 [overordnetEnhet] => 819289522 [oppstartsdato] => 2013-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storlavika 7"], "kommune": "FLATANGER", "landkode": "NO", "poststed": "FLATANGER", "postnummer": "7770", "kommunenummer": "5049"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?