Index

FVS ENTREPRENØR AS

Orgnr: 912124088

mobil: 400 77 806
adresse: Industrigata 15

id

107896

organisasjonsnummer

912124088

navn

FVS ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

25

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industrigata 15"], "kommune": "ØRLAND", "landkode": "NO", "poststed": "BREKSTAD", "postnummer": "7130", "kommunenummer": "5057"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-17

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 258"], "kommune": "ØRLAND", "landkode": "NO", "poststed": "BREKSTAD", "postnummer": "7129", "kommunenummer": "5057"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912124088

navn

FVS ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industrigata 15

forradrpostnr

7130

forradrpoststed

BREKSTAD

forradrkommnr

5057

forradrkommnavn

ØRLAND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 258

ppostnr

7129

ppoststed

BREKSTAD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.06.2013

stiftelsesdato

17.06.2013

tlf

tlf_mobil

400 77 806

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

25

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912124088

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2453845, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10593446, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4323751}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6269695}}, "journalnr": "2021424833", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912124088"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5203652, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 290000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4913652}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5389794, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3199496}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2190299}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10593446}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 368046, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13216357}, "driftsresultat": 614460, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 13830818}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -142556, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 507}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 143064}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 471904}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912166732 [navn] => FVS ENTREPRENØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 25 [overordnetEnhet] => 912124088 [oppstartsdato] => 2013-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industrigata 15"], "kommune": "u00d8RLAND", "landkode": "NO", "poststed": "BREKSTAD", "postnummer": "7130", "kommunenummer": "5057"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 258"], "kommune": "u00d8RLAND", "landkode": "NO", "poststed": "BREKSTAD", "postnummer": "7129", "kommunenummer": "5057"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?