Index

FYSIO LISELOTTE AS

Orgnr: 812386832

tlf: 46 82 32 02
mobil: 911 33 654

id

1948

organisasjonsnummer

812386832

navn

FYSIO LISELOTTE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-03

naeringskode1

{"kode": "86.902", "beskrivelse": "Fysioterapitjeneste"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "FLAKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "NAPP", "postnummer": "8382", "kommunenummer": "1859"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Flakstadveien 123"], "kommune": "FLAKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "NAPP", "postnummer": "8382", "kommunenummer": "1859"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812386832

navn

FYSIO LISELOTTE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

8382

forradrpoststed

NAPP

forradrkommnr

1859

forradrkommnavn

FLAKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

Flakstadveien 123

ppostnr

8382

ppoststed

NAPP

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.902

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.09.2013

stiftelsesdato

12.08.2013

tlf

46 82 32 02

tlf_mobil

911 33 654

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812386832

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1923444, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2020661458", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812386832"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -93269, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -123269}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 93269, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 93269}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -16638, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16638}, "driftsresultat": -16638, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -16638}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912395774 [navn] => FYSIO LISELOTTE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.902", "beskrivelse": "Fysioterapitjeneste"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812386832 [oppstartsdato] => 2013-09-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "FLAKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "RAMBERG", "postnummer": "8380", "kommunenummer": "1859"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Flakstadveien 123"], "kommune": "FLAKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "NAPP", "postnummer": "8382", "kommunenummer": "1859"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?