Index

G.A.BERDAL AS

Orgnr: 912124258

mobil: 902 01 631
adresse: c/o Gisle Andre Berdal

id

107904

organisasjonsnummer

912124258

navn

G.A.BERDAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "53.200", "beskrivelse": "Andre post- og budtjenester"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Gisle Andre Berdal"], "kommune": "MIDTRE GAULDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SOKNEDAL", "postnummer": "7288", "kommunenummer": "5027"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912124258

navn

G.A.BERDAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Gisle Andre Berdal

forradrpostnr

7288

forradrpoststed

SOKNEDAL

forradrkommnr

5027

forradrkommnavn

MIDTRE GAULDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

53.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

01.05.2013

tlf

tlf_mobil

902 01 631

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

912124258

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1676596, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 818114, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 600246}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 217868}}, "journalnr": "2020393933", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912124258"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -340535, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 17334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -357869}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1158649, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 636393}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 522256}}, "sumEgenkapitalGjeld": 818114}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -198728, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1060102}, "driftsresultat": -198923, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 861179}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -22927, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 22928}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -221850}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 999186467 [navn] => G.A.BERDAL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-11-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "53.200", "beskrivelse": "Andre post- og budtjenester"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 912124258 [oppstartsdato] => 2012-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Gisle Andre Berdal"], "kommune": "MIDTRE GAULDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SOKNEDAL", "postnummer": "7288", "kommunenummer": "5027"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-08-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?