Index

-G- GROUP AS

Orgnr: 989061593

adresse: c/o Gjørva, Hellerud gårdsvei 5B

organisasjonsnummer

989061593

navn

-G- GROUP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2006-01-23

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Gjørva", "Hellerud gårdsvei 5B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0671", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-10-01

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

989061593

navn

-G- GROUP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Gjørva Hellerud gårdsvei 5B

forradrpostnr

0671

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.020

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.01.2006

stiftelsesdato

01.10.2005

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

989061593

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1806758, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3924318, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3923217}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1101}}, "journalnr": "2020561005", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "989061593"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3908050, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 108000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3800050}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 16269, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 16269}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3924319}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 141533, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 35627}, "driftsresultat": -15627, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 20000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 157160, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 157160}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 141533}}]

Reserver mot visning?