Index

G.L. AGRI AS

Orgnr: 815523652

id

8775

organisasjonsnummer

815523652

navn

G.L. AGRI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-12

naeringskode1

{"kode": "01.460", "beskrivelse": "Svinehold"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "LAVANGEN", "landkode": "NO", "poststed": "TENNEVOLL", "postnummer": "9357", "kommunenummer": "5415"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2017

Difi-opplysninger

orgnr

815523652

navn

G.L. AGRI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

9357

forradrpoststed

TENNEVOLL

forradrkommnr

5415

forradrkommnavn

LAVANGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

01.460

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

J

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.06.2015

stiftelsesdato

01.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2017

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815523652

siste

2017

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 365540, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3680678, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3628227}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 52451}}, "journalnr": "2018488605", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815523652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2152221, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -3152221}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5832899, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 524067}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5308832}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3680678}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2017-01-01", "tilDato": "2017-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -751724, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 331904}, "driftsresultat": -331904, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -419820, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3192}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 423012}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -751724}}]

Reserver mot visning?