Index

G OG C HOLDING AS

Orgnr: 812520482

adresse: Leikvollen 10B

id

2245

organisasjonsnummer

812520482

navn

G OG C HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-01

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Leikvollen 10B"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1424", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812520482

navn

G OG C HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Leikvollen 10B

forradrpostnr

1424

forradrpoststed

SKI

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.10.2013

stiftelsesdato

20.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812520482

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1079122, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10507980, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7955988}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2551991}}, "journalnr": "2019508532", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812520482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7431300, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1282214}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6149086}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3076680, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 23347}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3053333}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10507980}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2496781, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12550}, "driftsresultat": -12550, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2530782, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2530816}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 34}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2518232}}]

Reserver mot visning?