Index

G.R. INVEST AS

Orgnr: 812218522

mobil: 913 15 548
adresse: H0502, Havnegata 9

id

1599

organisasjonsnummer

812218522

navn

G.R. INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-10

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["H0502", "Havnegata 9"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4306", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812218522

navn

G.R. INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

H0502 Havnegata 9

forradrpostnr

4306

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.08.2013

stiftelsesdato

03.07.2013

tlf

tlf_mobil

913 15 548

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812218522

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2270429, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3609573, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 500000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3109573}}, "journalnr": "2021290984", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812218522"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2588117, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2558117}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1021456, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1021456}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3609573}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1963026, "totalresultat": 1963026, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7090}, "driftsresultat": -7090, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1984378, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1984430}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 52}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1977288}}]

Reserver mot visning?