Index

G3 UTVIKLING AS

https://www.g3hytter.no

Orgnr: 820379942

mobil: 919 09 212
webside: www.g3hytter.no
adresse: Ålmannvegen 18

id

21187

organisasjonsnummer

820379942

navn

G3 UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-05

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ålmannvegen 18"], "kommune": "HOL", "landkode": "NO", "poststed": "HOL", "postnummer": "3576", "kommunenummer": "3044"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-12-06

hjemmeside

www.g3hytter.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

820379942

navn

G3 UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ålmannvegen 18

forradrpostnr

3576

forradrpoststed

HOL

forradrkommnr

3044

forradrkommnavn

HOL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.02.2018

stiftelsesdato

06.12.2017

tlf

tlf_mobil

919 09 212

url

www.g3hytter.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820379942

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2108323, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13125593, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1281}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13124312}}, "journalnr": "2020859671", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820379942"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 794363, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 94430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 699933}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12331230, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6504838}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13125593}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 568075, "totalresultat": 568075, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10972009}, "driftsresultat": 1107991, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12080000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -379690, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5285}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 384975}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 728301}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920487866 [navn] => G3 UTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 820379942 [oppstartsdato] => 2018-01-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00c5lmannvegen 18"], "kommune": "HOL", "landkode": "NO", "poststed": "HOL", "postnummer": "3576", "kommunenummer": "3044"} [links] => [] [hjemmeside] => www.g3hytter.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?