Index

GABRIELSEN & OLSEN EIENDOM AS

Orgnr: 811910732

tlf: 23 28 98 60
mobil: 90515151
adresse: Professor Birkelands vei 24C

id

900

organisasjonsnummer

811910732

navn

GABRIELSEN & OLSEN EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "33.140", "beskrivelse": "Reparasjon av elektrisk utstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Professor Birkelands vei 24C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1081", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1962-05-03

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811910732

navn

GABRIELSEN & OLSEN EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Professor Birkelands vei 24C

forradrpostnr

1081

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

33.140

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

03.05.1962

tlf

23 28 98 60

tlf_mobil

90515151

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811910732

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 15134, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6126037, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1946894}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4179143}}, "journalnr": "2021138439", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811910732"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3819937, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 250000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3569937}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2306100, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1072004}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1234096}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6126037}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 839630, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 328536}, "driftsresultat": 1062849, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1391385}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 14372, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14372}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1077221}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 977028264 [navn] => GABRIELSEN OG OLSEN EIENDOM [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1996-12-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "33.140", "beskrivelse": "Reparasjon av elektrisk utstyr"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811910732 [oppstartsdato] => 1986-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Professor Birkelands vei 24C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1081", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2001-01-01 [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?