Index

GÅLÅ HØGFJELLSHOTELL OG HYTTER AS

Orgnr: 815137302

mobil: 900 84 911

id

7876

organisasjonsnummer

815137302

navn

GÅLÅ HØGFJELLSHOTELL OG HYTTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "SØR-FRON", "landkode": "NO", "poststed": "GÅLÅ", "postnummer": "2646", "kommunenummer": "3438"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Granmorkvegen 50"], "kommune": "NORD-FRON", "landkode": "NO", "poststed": "VINSTRA", "postnummer": "2640", "kommunenummer": "3436"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815137302

navn

GÅLÅ HØGFJELLSHOTELL OG HYTTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

2646

forradrpoststed

GÅLÅ

forradrkommnr

3438

forradrkommnavn

SØR-FRON

forradrland

Norge

postadresse

Granmorkvegen 50

ppostnr

2640

ppoststed

VINSTRA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.03.2015

stiftelsesdato

10.03.2015

tlf

tlf_mobil

900 84 911

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815137302

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2015305, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1929348, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1116677}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 812671}}, "journalnr": "2020761232", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815137302"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1622738, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1592738}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 306610, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 306610}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1929348}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 24820, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1435008}, "driftsresultat": 143480, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1578488}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8734, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9062}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 328}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 152215}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 820708822 [navn] => GÅLÅ HØGFJELLSHOTELL OG HYTTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815137302 [oppstartsdato] => 2018-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Granmorkvegen 50"], "kommune": "NORD-FRON", "landkode": "NO", "poststed": "VINSTRA", "postnummer": "2640", "kommunenummer": "3436"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?