Index

GALLERI EKG AS

https://www.galleriekg.no

Orgnr: 912596729

webside: www.galleriekg.no
adresse: Strandgata 71

id

118386

organisasjonsnummer

912596729

navn

GALLERI EKG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.789", "beskrivelse": "Butikkhandel ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandgata 71"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2317", "kommunenummer": "3403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-29

hjemmeside

www.galleriekg.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912596729

navn

GALLERI EKG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandgata 71

forradrpostnr

2317

forradrpoststed

HAMAR

forradrkommnr

3403

forradrkommnavn

HAMAR

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.789

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.10.2013

stiftelsesdato

29.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

www.galleriekg.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912596729

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2115033, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 688091, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 50777}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 637314}}, "journalnr": "2020868291", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912596729"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -397312, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -497312}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1085403, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 667239}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 418164}}, "sumEgenkapitalGjeld": 688091}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -139306, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1453516}, "driftsresultat": -139565, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1313951}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 260, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 480}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 220}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -139306}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 899466802 [navn] => GALLERI EKG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-01-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.789", "beskrivelse": "Butikkhandel ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 912596729 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandgata 71"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2317", "kommunenummer": "3403"} [links] => [] [hjemmeside] => www.elverumkunstgalleri.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-12-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?