Index

GAMVIK SEAFOOD AS

Orgnr: 920952089

adresse: Strandveien 63

id

327948

organisasjonsnummer

920952089

navn

GAMVIK SEAFOOD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "10.209", "beskrivelse": "Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers"}

antallAnsatte

61

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandveien 63"], "kommune": "GAMVIK", "landkode": "NO", "poststed": "GAMVIK", "postnummer": "9775", "kommunenummer": "5439"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-04-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 34"], "kommune": "GAMVIK", "landkode": "NO", "poststed": "GAMVIK", "postnummer": "9775", "kommunenummer": "5439"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

920952089

navn

GAMVIK SEAFOOD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandveien 63

forradrpostnr

9775

forradrpoststed

GAMVIK

forradrkommnr

5439

forradrkommnavn

GAMVIK

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 34

ppostnr

9775

ppoststed

GAMVIK

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

10.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.06.2018

stiftelsesdato

05.04.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

61

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

920952089

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2069425, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 75748960, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 49868268}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 25880692}}, "journalnr": "2020820057", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920952089"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 51663586, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 51603586}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 24085374, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 12337477}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 11747897}}, "sumEgenkapitalGjeld": 75748960}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 9972954, "totalresultat": 9972954, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 96356162}, "driftsresultat": 9312336, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 105668498}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1004578, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 304018}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1308596}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 8307759}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 995736586 [navn] => GAMVIK SEAFOOD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-07-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "10.209", "beskrivelse": "Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers"} [antallAnsatte] => 61 [overordnetEnhet] => 920952089 [oppstartsdato] => 2010-07-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandveien 63"], "kommune": "GAMVIK", "landkode": "NO", "poststed": "GAMVIK", "postnummer": "9775", "kommunenummer": "5439"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 34"], "kommune": "GAMVIK", "landkode": "NO", "poststed": "GAMVIK", "postnummer": "9775", "kommunenummer": "5439"} [datoEierskifte] => 2018-12-13 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?