Index

GANYMEDE AS

Orgnr: 822048072

adresse: Liomveien 16

id

26589

organisasjonsnummer

822048072

navn

GANYMEDE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-11

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Liomveien 16"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HOSLE", "postnummer": "1362", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822048072

navn

GANYMEDE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Liomveien 16

forradrpostnr

1362

forradrpoststed

HOSLE

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.01.2019

stiftelsesdato

19.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822048072

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1944896, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 873564, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 300643}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 572921}}, "journalnr": "2020690028", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822048072"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 873564, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 880000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -6436}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 873564}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -868, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1006}, "driftsresultat": -1006, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 138, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 138}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -868}}]

Reserver mot visning?