Index

GARD FYSIOTERAPI EIENDOM AS

Orgnr: 916005504

adresse: Myrullvegen 5

id

194845

organisasjonsnummer

916005504

navn

GARD FYSIOTERAPI EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-10-01

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Myrullvegen 5"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5518", "kommunenummer": "1106"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-14

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lammatun 23"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5517", "kommunenummer": "1106"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

916005504

navn

GARD FYSIOTERAPI EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Myrullvegen 5

forradrpostnr

5518

forradrpoststed

HAUGESUND

forradrkommnr

1106

forradrkommnavn

HAUGESUND

forradrland

Norge

postadresse

Lammatun 23

ppostnr

5517

ppoststed

HAUGESUND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.10.2015

stiftelsesdato

14.09.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

26.10.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

916005504

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1736948, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4671078, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4570267}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 100812}}, "journalnr": "2020460592", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916005504"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1180084, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 985584}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 194500}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3490995, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 70082}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3420913}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4671078}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 28100, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 475108}, "driftsresultat": 183935, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 659043}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -147656, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 29}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 147685}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 36279}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 978622909 [navn] => GARD FYSIOTERAPI EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-06-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 916005504 [oppstartsdato] => 1997-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Myrullvegen 5"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5518", "kommunenummer": "1106"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1345"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5507", "kommunenummer": "1106"} [datoEierskifte] => 2015-10-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?