Index

GARMS HOLDING AS

Orgnr: 886348762

id

68669

organisasjonsnummer

886348762

navn

GARMS HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2003-12-11

naeringskode1

{"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "KARMØY", "landkode": "NO", "poststed": "SKUDENESHAVN", "postnummer": "4280", "kommunenummer": "1149"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-08-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 130"], "kommune": "KARMØY", "landkode": "NO", "poststed": "SKUDENESHAVN", "postnummer": "4297", "kommunenummer": "1149"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

886348762

navn

GARMS HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

4280

forradrpoststed

SKUDENESHAVN

forradrkommnr

1149

forradrkommnavn

KARMØY

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 130

ppostnr

4297

ppoststed

SKUDENESHAVN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

52.291

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.12.2003

stiftelsesdato

15.08.2003

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

886348762

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1903294, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 85808392, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 27506060}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 58302332}}, "journalnr": "2020639077", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886348762"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 85776554, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 84676554}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 31838, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 31838}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 85808392}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4026921, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 639967}, "driftsresultat": -472528, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 167439}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4505338, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4507902}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2564}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4032810}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916395159 [navn] => GARMS HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-12-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 886348762 [oppstartsdato] => 2014-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "KARMu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "SKUDENESHAVN", "postnummer": "4280", "kommunenummer": "1149"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 130"], "kommune": "KARMu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "SKUDENESHAVN", "postnummer": "4297", "kommunenummer": "1149"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?