Index

GARNBUNTEN IDE OG DESIGN AS

Orgnr: 812398512

adresse: Sørumveien 144

id

1972

organisasjonsnummer

812398512

navn

GARNBUNTEN IDE OG DESIGN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.510", "beskrivelse": "Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sørumveien 144"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "VÅLE", "postnummer": "3178", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812398512

navn

GARNBUNTEN IDE OG DESIGN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sørumveien 144

forradrpostnr

3178

forradrpoststed

VÅLE

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.510

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.09.2013

stiftelsesdato

23.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812398512

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2361323, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 221573, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 221573}}, "journalnr": "2021295354", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812398512"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 81246, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 17000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 64246}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 140328, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 140328}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 221573}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -48006, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 69375}, "driftsresultat": -48161, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 21214}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 155, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 155}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -48006}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 891674112 [navn] => GARNBUNTEN IDE & DESIGN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-09-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.510", "beskrivelse": "Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812398512 [oppstartsdato] => 2007-09-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8rumveien 144"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Vu00c5LE", "postnummer": "3178", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-09-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?