Index

GARNKILDEN AS

Orgnr: 815198182

adresse: Torgveien 15A

id

8023

organisasjonsnummer

815198182

navn

GARNKILDEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.510", "beskrivelse": "Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torgveien 15A"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4016", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815198182

navn

GARNKILDEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Torgveien 15A

forradrpostnr

4016

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.510

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.04.2015

stiftelsesdato

01.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815198182

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 34678, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3042045, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8006}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3034038}}, "journalnr": "2021159844", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815198182"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1832971, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1732971}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1209074, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1209074}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3042045}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 560487, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3846879}, "driftsresultat": 714729, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4561609}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6566, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6663}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 97}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 721295}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 976644778 [navn] => GARNKILDEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1996-08-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.510", "beskrivelse": "Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 815198182 [oppstartsdato] => 1996-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torgveien 15A"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4016", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?