Index

GARTEN SJØHUS AS

https://www.garten.no

Orgnr: 812402382

mobil: 957 71 811
webside: www.garten.no
adresse: Nordsjøveien 21

id

1983

organisasjonsnummer

812402382

navn

GARTEN SJØHUS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "79.903", "beskrivelse": "Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordsjøveien 21"], "kommune": "ØRLAND", "landkode": "NO", "poststed": "GARTEN", "postnummer": "7153", "kommunenummer": "5057"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-28

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordsjøstykket", "Gartveien 333"], "kommune": "ØRLAND", "landkode": "NO", "poststed": "GARTEN", "postnummer": "7153", "kommunenummer": "5057"}

hjemmeside

www.garten.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812402382

navn

GARTEN SJØHUS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordsjøveien 21

forradrpostnr

7153

forradrpoststed

GARTEN

forradrkommnr

5057

forradrkommnavn

ØRLAND

forradrland

Norge

postadresse

Nordsjøstykket Gartveien 333

ppostnr

7153

ppoststed

GARTEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

79.903

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.09.2013

stiftelsesdato

28.08.2013

tlf

tlf_mobil

957 71 811

url

www.garten.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.02.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

812402382

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1868842, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2514038, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2463720}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 50318}}, "journalnr": "2020608917", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812402382"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -267563, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 370000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -637563}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2781601, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 246397}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2535204}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2514038}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -52937, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1296097}, "driftsresultat": 79736, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1375833}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -147605, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12625}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 160230}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -67869}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912413853 [navn] => GARTEN SJØHUS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "79.903", "beskrivelse": "Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangu00f8rvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812402382 [oppstartsdato] => 2013-09-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nordsju00f8veien 21"], "kommune": "u00d8RLAND", "landkode": "NO", "poststed": "GARTEN", "postnummer": "7153", "kommunenummer": "5057"} [links] => [] [hjemmeside] => www.garten.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nordsju00f8stykket", "Gartveien 333"], "kommune": "u00d8RLAND", "landkode": "NO", "poststed": "GARTEN", "postnummer": "7153", "kommunenummer": "5057"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?