Index

GASOLINI TRAFIKKSKOLE AS

Orgnr: 819138672

adresse: Fjellveien 63

id

17811

organisasjonsnummer

819138672

navn

GASOLINI TRAFIKKSKOLE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-15

naeringskode1

{"kode": "85.530", "beskrivelse": "Trafikkskoleundervisning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fjellveien 63"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "KOLBOTN", "postnummer": "1410", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819138672

navn

GASOLINI TRAFIKKSKOLE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fjellveien 63

forradrpostnr

1410

forradrpoststed

KOLBOTN

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.530

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.06.2017

stiftelsesdato

23.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.07.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

819138672

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2278719, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1390538, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1299900}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 90638}}, "journalnr": "2021303224", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819138672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -68778, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -98778}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1459316, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 361356}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1097960}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1390538}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -149464, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1423193}, "driftsresultat": -119431, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1303762}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -30033, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2174}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 32207}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -149464}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919220716 [navn] => GASOLINI TRAFIKKSKOLE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.530", "beskrivelse": "Trafikkskoleundervisning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819138672 [oppstartsdato] => 2017-05-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fjellveien 63"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "KOLBOTN", "postnummer": "1410", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?