Index

GAUSTATOPPEN HILLSIDE AS

Orgnr: 819112312

adresse: Kvitåvatnvegen 372

id

17748

organisasjonsnummer

819112312

navn

GAUSTATOPPEN HILLSIDE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kvitåvatnvegen 372"], "kommune": "TINN", "landkode": "NO", "poststed": "RJUKAN", "postnummer": "3660", "kommunenummer": "3818"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-22

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Gaustablikk Høyfjellshotell", "Kvitåvatnvegen 372"], "kommune": "TINN", "landkode": "NO", "poststed": "RJUKAN", "postnummer": "3660", "kommunenummer": "3818"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819112312

navn

GAUSTATOPPEN HILLSIDE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kvitåvatnvegen 372

forradrpostnr

3660

forradrpoststed

RJUKAN

forradrkommnr

3818

forradrkommnavn

TINN

forradrland

Norge

postadresse

c/o Gaustablikk Høyfjellshotell Kvitåvatnvegen 372

ppostnr

3660

ppoststed

RJUKAN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.06.2017

stiftelsesdato

22.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819112312

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 70746, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 25442117, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 25025897}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 416220}}, "journalnr": "2021192362", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819112312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 25117391, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 25117391}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 324726, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 324726}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 25442117}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -504633, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1797469}, "driftsresultat": -504812, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1292657}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 179, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 179}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -504633}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919190566 [navn] => GAUSTATOPPEN HILLSIDE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819112312 [oppstartsdato] => 2017-06-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kvitu00e5vatnvegen 372"], "kommune": "TINN", "landkode": "NO", "poststed": "RJUKAN", "postnummer": "3660", "kommunenummer": "3818"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Gaustablikk Hu00f8yfjellshotell", "Kvitu00e5vatnvegen 372"], "kommune": "TINN", "landkode": "NO", "poststed": "RJUKAN", "postnummer": "3660", "kommunenummer": "3818"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?