Index

GB EIENDOMSUTVIKLING AS

Orgnr: 818044062

adresse: Sognanvegen 132

id

15009

organisasjonsnummer

818044062

navn

GB EIENDOMSUTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-12-06

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sognanvegen 132"], "kommune": "STEINKJER", "landkode": "NO", "poststed": "SPARBU", "postnummer": "7710", "kommunenummer": "5006"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-10-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818044062

navn

GB EIENDOMSUTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sognanvegen 132

forradrpostnr

7710

forradrpoststed

SPARBU

forradrkommnr

5006

forradrkommnavn

STEINKJER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.12.2016

stiftelsesdato

20.10.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818044062

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1961228, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2954681, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2954681}}, "journalnr": "2020701483", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818044062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 213985, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 183985}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2740696, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2740696}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2954681}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -40161, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 23600}, "driftsresultat": -23600, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -16561, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 58}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 16618}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -40161}}]

Reserver mot visning?