Index

GB OCEAN AS

Orgnr: 818788142

adresse: Neseveien 56B

id

16905

organisasjonsnummer

818788142

navn

GB OCEAN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-29

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Neseveien 56B"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "MANDAL", "postnummer": "4514", "kommunenummer": "4205"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818788142

navn

GB OCEAN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Neseveien 56B

forradrpostnr

4514

forradrpoststed

MANDAL

forradrkommnr

4205

forradrkommnavn

LINDESNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.03.2017

stiftelsesdato

16.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818788142

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2392757, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 136400, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 104500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 31900}}, "journalnr": "2021347401", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818788142"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 21089, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -28911}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 115311, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 115311}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 136400}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 43640, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 106367}, "driftsresultat": 43633, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 150000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 43640}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918860142 [navn] => GB OCEAN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818788142 [oppstartsdato] => 2017-03-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Neseveien 56B"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "MANDAL", "postnummer": "4514", "kommunenummer": "4205"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?